• 989199100453+
  • شنبه تا چهارشنبه : 8:30 - 17:00 و پنج شنبه ها 8:30 - 13:00

رازداری و حفظ حریم خصوصی

Conf market تحت هیچ شرایطی جزء با مجوز دارندگان قرارداد با خود ، تبلیغات ، خبرنامه ، اطلاعیه (مگر اطلاعیه های حساس و دارای شرایط امنیتی) را از طریق ایمیل ، پیامک و ... یا سایر رسانه های در دسترس برای مشتریان خود ارسال نخواهد کرد.
ارزش ها ، اطلاعات ، کلیه ایده ها و اطلاعات شخصی مشتریان برای conf market   خصوصی و محرمانه می باشد . استفاده از اصول امنیتی و رازداری برای حفظ و نگهداری از این اطلاعات اولویت ماست .
Conf market تحت هیچ شرایطی اطلاعات شما را در اختیار دیگران قرار نخواهد داد.