• 989199100453+
  • شنبه تا چهارشنبه : 8:30 - 17:00 و پنج شنبه ها 8:30 - 13:00
  • ما در سیاست کاری خود 3 نوع سیاست در بحث تلفن های همراه خواهیم داشت .
    این 3 نوع عبارتند از : 1- اپلیکیشن 2- تبلیغات ویدیویی 3- SMS
    امروزه تلفن های هوشمند در اختیار همه افراد وجود دارد و همه در دنیایی از اطلاعات و اپلیکیشن ها غرق هستند . ما با هدف گیری صحیح جامعه هدف مورد نظر مدیران کنفرانس ، سیلی از اطلاعات را به صورت هوشمند و دقیق به سمت هدف مورد نظر سرازیر خواهیم کرد .